Nomineringar till Riksstyrelsen

Kära medlemmar och styrelseledamöter i Distriktssköterskeföreningens lokala

Föreningar

Det är tid för nominering till Sverigeföreningens olika poster i Styrelsen och som revisorer. Val kommer att ske vid årsmötet 7 april 2017.

Vi som är valberedning är:

Eva Strandh, e-post eva.strandh@vardforbundet.se

Kristina Hesslund, e-post kristina.hesslund@qmail.com

Veronica Westberg, e-post westberg.ope@qmail.com

 

För att få till stånd en så öppen process som möjligt ser vi gärna många nomineringar.

Valberedningen kommer att ta kontakt med alla nominerade personer varför vi behöver

adress och telefonnummer och e-post till de nominerade.

Skicka in era nomineringar med en kortfattade beskrivning om vem personen är, vad hon/han

arbetar med och varför ni nominerar henne/honom. Flera nomineringar är möjliga. Du som

enskild medlem kan också nominera en kollega eller dig själv.

Varje person/lokal förening kan nominera flera personer

  • ledamöter i styrelsen,
  • revisorer,
  • redaktionskommittémedlemmar.

Distriktssköterskeföreningens styrelse omfattar 8 ledamöter samt Ordförande, mandattid 2 år.

Revisorer väljs årligen.

Redaktionskommitténs 2 ledamöter väljs på 2 år.

Kriterier för nominering till DSF styrelse och övriga förtroendeuppdrag är att man är

  • Medlem
  • Yrkesverksam
  • Har ett stort engagemang i professionella frågor

De personer som ingår i sittande styrelse och som ställer upp för omval kan också nomineras.

se hemsidan www.distriktsskoterska

Valberedning väljs varje år

Skicka in din/era nomineringar i formuläret nedan senast den 17 mars

 

inget formulär är valt