Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2019

Här finner du DSF i Sveriges svar på Folkhälsomyndighetens rapport Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2019 .