Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad – Glöm ej att ansöka eller nominera! Senast 23 augusti 2018!

Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad 2018 syftar till att synliggöra sjuksköterskor som goda förebilder i att utveckla ett ledarskap i omvårdnad som bidrar till en vård som är trygg, säker och av god kvalitet.

Stipendiet omfattar 20 000 kr och går att söka både genom inskickade förslag avseende lämplig person eller en personlig ansökan. Passa på att föreslå någon som du uppskattar för sitt inspirerande ledarskap och engagemang i omvårdnadsutveckling. Eller föreslå dig själv om du som chef tycker att ditt ledarskap bidrar till god omvårdnad och en arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas i sin profession. Det räcker med en skriftlig motiveringstext och förstås ett medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening.

Omvårdnadskompetens behövs hos alla chefer och ledare på samtliga ledningsnivåer inom hälso-och sjukvården. Från såväl första linjen, vårdenhets- och områdesnivå till högsta ledningen.

Omvårdnadskompetens är en förutsättning för att kunna förstå konsekvenser, prioritera och fatta beslut som värnar personcentrerad vård och patientsäkerhet. Likaså för att identifiera behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom omvårdnadsområdet.

Kriterier:

  • Stipendiet delas till en legitimerad sjuksköterska som är medlem i Svensk sjuksköterskeförening och verksam som chef i svensk hälso-och sjukvårdsverksamhet.
  • Ändamålet med stipendiet ska i ansökan beskrivas så det är i samklang med Svensk sjuksköterskeförenings inriktning och strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.
  • Ansökan ska innehålla bakgrund (varför man nominerar/ansöker), syfte (vad man gör/vill göra) och förväntat resultat.

Ansökan ska omfatta max 1 A4 sida.

Sista ansökningsdag är torsdag 23 augusti och ansökan mejlas till torie.ernsater@swenurse.se.

Besked till utvald stipendiat 14 september.

Utdelning av Ledarskapstipendium i omvårdnad sker 10-11 oktober 2018.

OBS! Sökande till stipendiet ombeds hålla dagarna 10-11 oktober öppna för deltagande i VFU-konferensen som äger rum i Karlstad där stipendiet delas ut.

inget formulär är valt