Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium

Utlysning – Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium 2017

Dags att söka Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium. Doktorandstipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som bas för evidensbaserad omvårdnad till gagn för patienter och närstående. I år är stipendiet på 107 000 kronor. Summan höjs årligen med 1000 kronor, vilket innebär att summan följer föreningens ålder. Sista ansökningsdag är 4 augusti 2017.

Läs mer om kriterier för ansökan och urval samt hur ansökan går till på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida www.swenurse.se

SSF Doktorandstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel och Maria Liljeroos 2016 års stipendiat

inget formulär är valt