Svensk sjuksköterskeförening: Bra liv för äldre – forskning ger nya möjligheter

Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en skrift där tolv forskare inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad bidragit med metoder baserad på forskning och som kan införas i verksamheterna redan idag. Inte nog med det – vi vet att metoderna ger resultat.

SSF uppmanar därför politiker, beslutsfattare och vårdgivare att införa och använda forskningsresultaten från våra professioner. Gemensamt för forskningsresultaten är att de alla visar att teambaserade insatser är mycket effektivt, inte minst för äldre med kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade funktionsnedsättningar och för multisjuka.

De är övertygade att du får många nya tankar efter att du har läst skriften (se länk nedan).

SSF Bra liv för äldre

 

inget formulär är valt