Svensk sjuksköterskeförening anordnar konferens om omvårdnadsinformatik

Sektionen för omvårdnadsinformatik

Riksföreningen anordnar den 12:e årliga konferensen i omvårdnadsinformatik den 16 maj kl.09:30 – 15.40 i Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, inom temat ”Standardiserad omvårdnadsdokumentation och personcentrerad vård, hur hänger det ihop?”.

Ämnen under dagen är: Standardiserad dokumentation av omvårdnad – Personcentrerad vård och dokumentation i vårdplaner – Personcentrerad vård i ett internationellt standardiseringsarbete – Vårdplaner med hjälp av standardiserat språk och struktur – Att dokumentera i personcentrerad vård – Införande av klassifikation för omvårdnad, exempel med ICNP – Utdelning av stipendium och avslutning.

Direkt efter avslutad konferens hålls årsmöte för medlemmar i SOI.

Anmälan görs via föreningens hemsida: www.swenurse.se/omvardnadsinformatik. Sista anmälningsdag är 8 maj.

Välkomna!

Kontakt:  Linda Hermansson, nås via e-post linda.hermansson@lidingo.se

inget formulär är valt