Stipendier för forskning och utveckling från SSF

Svensk sjuksköterskeförening logga

Är du medlem i Svensk sjuksköterskeförening och håller på med forskning och utveckling? Då kan du återigen ansöka om stipendier från 2 olika fonder från SSF för hösten 2017.

Läs mer och ansök på SSF:s hemsida:

Ebba Danelius stiftelse

Barnets Lyckopenning

inget formulär är valt