Socialstyrelsen söker sjuksköterskor och barnmorskor med förskrivningsrätt till pilotstudie om ordinationsorsak

Är du intresserad av att delta i en pilotstudie från Socialstyrelsen om att utveckla och förvalta
en nationell källa för ordinationsorsak, som ska användas för att dokumentera
ordinationsorsak och behandlingsändamål på ett strukturerat och standardiserat
sätt vid ordination av läkemedel i vården?

Läs då nedanstående brev från Socialstyrelsen och anmäl dig direkt dit.

Sjuksköterskor och barnmorskor sökes till pilotstudie om ordinationsorsak

inget formulär är valt