Socialstyrelsen söker en distriktssköterska till grupp som skall utveckla ett kunskapsstöd om undernäring

Socialstyrelsen utvecklar under våren 2018 ett kunskapsstöd som syftar till att stödja kommuner och landsting/regioner i deras arbete med att förebygga undernäring hos brukare och patienter. Kunskapsstödet riktar sig till chefer och personal inom de verksamheter som enligt gällande föreskrift är ålagda att upprätta rutiner för att förebygga och behandla undernäring (SOSFS 2014:10).

Socialstyrelsen söker nu en distriktssköterska (DSK) med intresse och möjlighet av att medverka i vår kvalitetssäkring av kunskapsstödet. Den vi söker är DSK med övergripande organisatorisk erfarenhet av arbete med prevention och behandling av undernäring. Personen kommer ingå i en multiprofessionell referensgrupp där varje deltagare läser och ger synpunkter på en tidig version av kunskapsstödet, och med professions- och organisationsperspektiv. Vid behov kan även ett möte i Socialstyrelsens lokaler i Stockholm bli aktuellt. Arbetet planeras äga rum under maj-juni.

 

Är du intresserad av att representera Distriktssköterskeföreningen i detta arbete? Skicka i så fall ett mail med lite information om dig själv till dsfsverige@gmail.com senast 28 februari.

inget formulär är valt