Socialstyrelsen lämnar ny rapport om kvalitetsregister

Socialstyrelsen publicerade idag en rapport om Kvalitetsregister i kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. De visar bland annat att det är möjligt att ta fram viktiga indikatorer som kan användas för uppföljning och verksamhetsutveckling av kommunernas hälso- och sjukvård.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-17

inget formulär är valt