Riktlinjer för psoriasis

Nu är de nationella riktlinjerna för psoriasis publicerade på Socialstyrelsens hemsida. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med psoriasis.

inget formulär är valt