Resebidrag till Distriktssköterskedagarna 4-5 oktober

Så här ansöker du om resebidrag till Distriktssköterskedagen 2024

För att söka resebidrag så behöver du uppfylla följande kriterier.

  • Du är medlem i DSF.
  • Du bor inte i Stockolms län eller i angränsande län kring Stockholm (Uppsala, Västmanland och Sörmland).
  • Du väljer billigaste alternativ av resa.
  • Styrelsen förbehåller sig rätten att utse de medlemmar som får bidraget, max 50 personer.
  • Vi behöver din ansökan senast den 22 september 2024. Se nedan.

Resebidraget är max 999 kr men om din resa är billigare så ersätts kostnaden med motsvarande belopp.

Så här går du tillväga

  1. Ansökan om resebidrag skickas in via nedanstående formulär senast den 22 september 2024, ansökningar som kommer in efter detta kommer inte att utbetalas.
  2. Kvitton och ersättningsblanketten ska vara DSF kassör tillhanda senast 20 oktober 2024. Poststämpel gäller. Adressen kommer i mail efter ansökan.
  3. Ersättningsblanketten behöver vara korrekt ifylld annars sker inte någon utbetalning.

Frågor angående blanketten skickas till dsfsverige@gmail.com

inget formulär är valt