Så här ansöker du om resebidrag till Distriktssköterskedagen 2023

För att söka resebidrag så behöver du uppfylla följande kriterier.

  • Du är medlem i DSF.
  • Du bor inte i Stockolms län eller i angränsande län kring Stockholm (Uppsala, Västmanland och Sörmland).
  • Du väljer billigaste alternativ av resa.
  • Styrelsen förbehåller sig rätten att utse de medlemmar som får bidraget, max 50 personer.
  • Vi behöver din ansökan senast den 5 september 2023. Se nedan.

Resebidraget är max 999 kr men om din resa är billigare så ersätts kostnaden med motsvarande belopp.

Så här går du tillväga

  1. Ansökan om resebidrag skickas in via nedanstående formulär senast den 29 september 2023, ansökningar som kommer in efter detta kommer inte att utbelalas.
  2. Kvitton och ersättningsblanketten ska vara DSF kassör tillhanda senast 27 oktober 2023. Poststämpel gäller. Adressen kommer i mail efter ansökan.
  3. Ersättningsblanketten behöver vara korrekt ifylld annars sker inte någon utbetalning.

Frågor angående blanketten skickas till dsfsverige@gmail.com