Så här ansöker du om resebidrag till Kongress och 60-års jubileum 2019.

För att söka resebidrag så måste du uppfylla följande kriterier.

  • Du får inte söka om du bor i angränsande län kring Stockholm (Uppsala, Västmanland och Sörmland).
  • Du måste välja billigaste alternativ av resa.
  • Du måste vara medlem i DSF.
  • Styrelsen förbehåller sig rätten att utse de medlemmar som får bidraget, max 50 personer. Vi önskar en spridning av medlemmar från hela riket som kommer på kongress och 60-årsjubileum med årsmöte.
  • Du måste ansöka senast den 6 maj 2019. Se nedan.

Resebidraget är max 999 kr men om din resa är billigare så ersätts kostnaden med motsvarande belopp.

Så här går du tillväga

  1. Ansökan om resebidrag ska skickas in via nedanstående formulär senast den 6 maj 2019, ansökningar som kommer in efter detta kommer inte att utbelalas.
  2. Kvitton och ersättningsblanketten ska vara DSF kassör tillhanda senast 27 maj 2019. Poststämpel gäller. Adressen kommer i mail efter ansökan.
  3. Ersättningsblanketten måste vara korrekt ifylld annars sker inte någon utbetalning.

Frågor angående blanketten skickas till dsfsverige@gmail.com