Så här ansöker du om resebidrag till Distriktssköterskedagen 2020

För att söka resebidrag så behöver du uppfylla följande kriterier. Obs, endast för studentmedlemmar.

  • Du är studentmedlem i DSF.
  • Du bor inte i Stockolms län eller i angränsande län kring Stockholm (Uppsala, Västmanland och Sörmland).
  • Du väljer billigaste alternativ av resa.
  • Styrelsen förbehåller sig rätten att utse de medlemmar som får bidraget, max 50 personer.
  • Vi behöver din ansökan senast den 6 maj 2020. Se nedan.

Resebidraget är max 999 kr men om din resa är billigare så ersätts kostnaden med motsvarande belopp.

Så här går du tillväga

  1. Ansökan om resebidrag skickas in via nedanstående formulär senast den 5 maj 2019, ansökningar som kommer in efter detta kommer inte att utbelalas.
  2. Kvitton och ersättningsblanketten ska vara DSF kassör tillhanda senast 22 maj 2019. Poststämpel gäller. Adressen kommer i mail efter ansökan.
  3. Ersättningsblanketten behöver vara korrekt ifylld annars sker inte någon utbetalning.

Frågor angående blanketten skickas till dsfsverige@gmail.com