Remissvar God och nära vård, delbetänkande 2

Remissvaren som DSF lämnat finns att läsa här.

inget formulär är valt