Remissvar framtidens specialistsjuksköterska

Distriktssköterskeföreningen i Sverige har lämnat remissvar på utredningen Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll nya möjligheter.