Remissrunda 1 Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer

Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer är nu färdigt för en första remissrunda för att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet.

Vårdprogrammet finns att hitta i rullisten för vårdprogram på remissrunda 1:

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/

Cancercentrum önskar gärna ha konkreta förslag på ändringar och tillägg, t.ex. om det saknas relevanta behandlingsalternativ, om en rekommendation är svårtolkad eller om vi har värderat den vetenskapliga bakgrunden felaktigt.

 

Maila dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 24 september så sammanställer styrelsen svaren och skickar in.

inget formulär är valt