Remissrunda 1 Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering

Det nationella vårdprogrammet för Cancerrehabilitering är nu öppet för en första remissrunda för att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet.

Vårdprogrammet finns att hitta i rullisten för vårdprogram på remissrunda 1 på RCC’s hemsida:

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/

Konkreta förslag på ändringar och tillägg önskas, t.ex. om det saknas relevanta behandlingsalternativ, om en rekommendation är svårtolkad eller om den vetenskapliga bakgrunden är felaktigt värderad.

 

Maila dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 25 september så sammanställer styrelsen och skickar in svaret.