Remiss Vårdprogram Akut onkologi

Idag publicerar Regionala Cancercentrum i samverkan remissversion av ett nytt nationellt vårdprogram, Akut onkologi. Det är nu öppet för synpunkter  i remissrunda 1. 

Vårdprogrammet gäller för vuxna patienter som har eller har haft en cancersjukdom och som drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen (oavsett tumörgrupp). Vårdprogrammet riktar sig primärt till vårdpersonal utanför de behandlande klinikerna t.ex. i primärvården, hemsjukvården eller på akuten och ger rekommendationer för handläggningen i den akuta fasen. 

”Allt fler cancerpatienter får centraliserade behandlingar långt från sina hem, vilket gör att de kommer att söka vård för biverkningar och seneffekter där de bor och inte på den behandlande kliniken. Alla dessa patienter har rätt till ett snabbt och adekvat omhändertagande, oavsett var de söker vård. Syftet med detta vårdprogram är att bidra till en mer likvärdig vård i landet genom att ge handfasta råd för det akuta omhändertagandet.”

 Ni hittar vårdprogrammet i rullisten ”vårdprogram remissrunda 1” på cancercentrums hemsida: 

 

Maila era svar till dsfsverige@gmail.com senast den 10 maj så sammanställer vi era svar och skickar in.

inget formulär är valt