Remiss SVF för tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer har genomgått en revidering och är nu ute på remiss. Bland annat finns förändringar i handläggningen av ändrade avföringsvanor.

Läs mer på Regionala Cancercentrum i Samverkan.

Skicka in dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 27 maj. DSF sammanställer svaren och skickar in.

inget formulär är valt