Remiss – SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Remiss som gäller SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

 

Maila dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 20 november 2018 så sammanställer styrelsen och skickar in remissvaret. 

 

Bifogar här betänkandet samt remissmissiv.

Remissbrev SOU 2018_53 pdf

SOU 2018_53 

inget formulär är valt