Remiss SOU 2017:53 God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild.

Distriktssköterskeföreningen är inbjuden att komma med synpunkter på Remissen SOU 2017:53 God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild. Vilket är en fördjupning av den tidigare utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2).

Om du har några synpunkter eller förslag gällande denna remiss (se nedan) så skicka dem till styrelsen för Distriktssköterskeföreningen senast 15 september till dsfsverige@gmail.com så sammanställer vi ett gemensamt förslag från Distriktssköterskeföreningen och skickar in.

SOU 2017_53 God och nära vård

inget formulär är valt