Remiss – nya föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården

Socialsstyrelsen önskar synpunkter på förlag till föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården med tillhörande konsekvensutredning.

Läs mer i dokumenten:

Förslag till föreskrifter om utfärdande av intyg

Intygsformulär bilagorna 1-6

Konsekvensutredning_förslag till föreskrifter om utfärdande av intyg

Maila dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 1 september. så sammanställer DSF och skickar in svaren.

inget formulär är valt