Remiss nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer

Det nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer har reviderats och skickas nu ut på en två månader lång remissrunda. Remissversionen av vårdprogrammet, information om remissrundan hittar ni via följande länk: https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/  Under rubriken ”Remissrunda för reviderade vårdprogram”, välj ”matstrups- och magsäckscancer”. Maila dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 190602.

inget formulär är valt