Remiss från Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination av pojkar

Folkhälsomyndigheten har utrett om pojkar bör erbjudas vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn och gjort bedömningen att vaccinationen uppfyller smittskyddslagens kriterier.

Distriktssköterskeföreningen är inbjuden att komma med synpunkter på denna remiss. Om du arbetar med detta, vill läsa remissen och komma med synpunkter så lämna dessa på dsfsverige@gmail.com senast den 31 augusti så sammanställer styrelsen alla synpunkter och lämnar in dem gemensamt från Distriktssköterskeföreningen.

Remissen finner du i sin helhet nedan.

Bilaga 2 – Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar_remissversion

 

inget formulär är valt