Remiss – förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

Socialstyrelsen önskar synpunkter på förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel med tillhörande bilaga samt konsekvensutredning. Förslagen i remissen syftar till att möjliggöra för sjuksköterskor att förskriva naloxonläkemedel. Vidare föreslås att kravet på tjänstgöringsställe tas bort. Härutöver ändras namnet på författningen och vissa språkliga och redaktionella ändringar görs i förhållande till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

Läs mer i dokumenten:

Bilaga

Förslag föreskrift

Konsekvensutredning

Maila era synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 24 augusti.

inget formulär är valt