NoSB är ett nätverk där sjuksköterskor träffas för att diskutera frågor kring barn och ungdomars hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdomar i Danmark, Norge, Sverige, Island, Grönland och Färöarna deltar i nätverket. Sverige deltar med representanter från Riksföreningen för Barnsjuksköterskor och Distriktssköterskeföreningen.

Målsättningen med NoSB är:

  • Att bidra till att ge och öka kunskapen och höja kompetensnivåerna för sjuksköterskor som arbetar med förebyggande, hälsofrämjande och behandling med barn och ungdom och deras familjer.
  • Att vara ett forum för diskussion där temat är förebyggande, hälsofrämjande och behandling för sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.
  • Att skapa ett nätverk för att stimulera till utbildning, forskning samt att vara uppdaterad med aktuell utveckling och kunskap mellan de nordiska länderna.

NoSB – Samarbeidsavtale 2019 nordisk

 

Förutom Distriktssköterskeföreningen i Sverige ingår följande medlemsföreningar i NoSB:

Danmark

Grönland

Färöarna

  • Fagligt forbund for børnesygeplejersker og sundhedsplejersker på Færøerne

Island

Sverige

Norge

Finland

  • The Finnish Association of Public Health Nurses

 

NoSB finns på på facebook: NoSB – Nordic coorperation for nurses working with Children and youngster