Distriktssköterskebroschen 

Från 1955 fick de sjuksköterskor som vidareutbildades vid Statens Distriktssköterskeskola bära en liten blå emaljbrosch med de förgyllda symbolerna och skolans namn.

Broschen är grunden till den brosch vi har idag.

Symbolerna på broschen betyder följande:

Rosen är Hälsans ros

Lampan är Florence Nightingales uppsökande oljelampa Svensk sjuksköterskeförening inregistrerade den som symbol för föreningen 1942. Lampan användes som facktecken för sjuksköterskor och skulle bäras på Svensk sjuksköterskeförenings arbetsdräkt.

Duschen står för Livets vattenkälla

Ref: Kurt Kaijser. Broscher i svensk sjukvård. Svensk sjuksköterskeförening 1985.

Broschen finns bla. att köpa på:

Omvårdnad – broschyrer och namnskyltar