Om föreningen

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en politiskt obunden yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

DSF i Sverige bildades år 1959 och är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening (SSF).
DSF är en rikstäckande yrkesförening med lokala föreningar runt om i Sverige. DSF har idag ca 2300 medlemmar. Uppskattningsvis finns det ungefär 14000 distriktssköterskor yrkesverksamma inom samtliga av hälso- och sjukvårdens sektorer.

Föreningen verkar för att tillvarata distriktssköterskans unika kompetens och professionella utveckling.

Som medlem i DSF:

  • bidrar Du till att stärka distriktssköterskans roll
  • kan Du delta i DSF:s intressanta och innehållsrika Distriktssköterskedag med Årsmöte
  • kan Du delta vid medlemsmöten, årsmöten och andra aktiviteter anordnade av de lokala föreningarna
  • kan Du söka både rese- och forskningsstipendier
  • har Du möjlighet att nominera eller bli nominerad till ”Årets Distriktssköterska”
  • får du medlemstidningen Vårdmagasinet HÄLSA 4 ggr/år