Nominera till årets distriktssköterska

Nomineringstiden för årets distriktssköterska har förlängts till 31 mars 2020. Kriterier finns att läsa här.

Läs mer...

”Ersätt inte sjuksköterskors beslut med AI utan evidens”

Här hittar du artikeln i Dagens Medicin.

Läs mer...

Verksamhetsförlagd utbildning den 30 september–1 oktober 2020 – Inlämning av abstrakt

Inbjudan presentationsförslag VFU20 

Läs mer...

Deltagande i arbetsgrupp för att identifiera vårdskador i primärvården

Är du Distriktssköterska och medlem i Distriktssköterskeföreningen med intresse av att delta i arbetsgrupp för att identifiera vårdskador i primärvården?   SKL har en arbetsgrupp för att identifiera vilka vårdskador som är vanligast förekommande inom primärvården och jämföra dessa med…

Läs mer...

Elektronisk förskrivning

STORT INTRESSE FÖR ELEKTRONISK FÖRSKRIVNING Den 1 juni 2020 börjar lagen om Nationella läkemedelslistan att gälla. Syftet är att patientens samlade förskrivna läkemedel ska vara tillgänglig för alla aktörer i vårdkedjan. Mot bakgrund av detta föreslår Läkemedelsverket att elektronisk förskrivning…

Läs mer...

HPV-vaccin införs för pojkar

Äntligen! Ett steg ytterligare mot jämställdhet och jämlikhet! Och vi har varit med och pressat på! Klappa er alla själva på axeln! Läs mer här.

Läs mer...

Dags att ansöka om stipendium samt nominera till årets distriktssköterska.

Lär mer om stipendieansökan här. Lär mer om nominering till årets Distriktssköterska här.

Läs mer...

Första fysiska styrelsemötet efter sommaren.

Den 7-8 september sammanträdde styrelsen för första fysiska styrelsemötet efter sommaren.

Läs mer...

Screeningen för nyfödda utökas med ytterligare en sjukdom

Läs mer här.

Läs mer...

Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Den 24 juni 2019 beslutade Folkhälsomyndigheten om ändringen i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Ni hittar ändringsföreskriften (HSLF-FS 2019:17) på Folkhälsomyndighetens webbplats, och i den gemensamma…

Läs mer...