Nu kan ideella organisationer ansöka om bidrag för att arbeta med att att stärka psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid

Ansökan är nu öppen.

Under förutsättning att regeringen beviljar medel kommer Folkhälsomyndigheten att fördela bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Totalt fördelas högst 15 miljoner kronor årligen.

Här finns mer information om utlysningen.

Vid frågor kontakta Elsa Rudsby Strandberg:

elsa.rudsby.strandberg@folkhalsomyndigheten.se

Tel: 010-205 28 17

inget formulär är valt