Nu finns möjlighet att söka Vitalis stipendium

Vitalis stipendium på 50 000 kr – användarnära innovationer för vård och omsorg.

Vitalis vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg. Läs mer på Vitalis hemsida

inget formulär är valt