Nomineringar inför Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2019

Nominera till valbara poster vid Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2019!

Valen äger rum vid föreningsstämman 11 juni 2019 där sektioner och nätverk medverkar genom sin utsedda ledamot och suppleant. Det är viktigt att sektioner och nätverk nominerar de personer som ni vill se som förtroendevalda i vår styrelse och som revisorer för vår verksamhet. Du kan även som enskild medlem i Svensk sjuksköterskeförening nominera personer till valbara platser. Samtliga medlemmar och studerandemedlemmar i föreningen utom associerade medlemmar, är valbara till uppdrag i Svensk sjuksköterskeförening.

Valbara uppdrag i samband med föreningsstämman 2019:

Ordförande 4 år

3 styrelseledamöter 4 år       

2 revisorer och 2 revisorssuppleanter 2 år

OBS! Det är viktigt att ni även lämnar in nomineringar på de ledamöter som redan sitter i styrelsen men vars mandatperiod löper ut och som ställer upp för omval!

För mer information och nomineringsblankett gå till vår hemsida:

https://www.swenurse.se/Om-oss/Organisation/Foreningsstamman/Valberedning/

Nomineringsblanketten finns även att ladda ner här. Skriv ut blanketten och skicka in handlingarna till: Svensk sjuksköterskeförening, Att: Anette Danielsson, Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm

Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera. Nomineringar ska vara valberedningen till handa så snart som möjligt men absolut senast 30 april 2019. Valberedningen offentliggör sitt förslag på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida senast 28 maj 2019.

Ni är välkomna att kontakta valberedningen med era frågor och synpunkter;
Sammankallande: Karin Olsson Mobil: 070-604 81 87 e-post: karin.olsson@vll.se
Lena Lundh Tfn: 070-165 51 82 e-post: lena.k.lund@sll.se
Catrine Jacobsson: 070-316 34 41 e-post: catrine.jacobsson@umu.se
Pernilla Stenborg Nielsen Mobil: 070-714 77 65 e-post: pernilla.s.nielsen@live.se
Helle Wijk: 0733-70 34 62 e-post: helle.wijk@gu.se 

OBS! Valberedningen inför nästa föreningsstämma utses direkt på föreningsstämman i juni 2019 så förbered även era förslag på lämpliga personer även för detta uppdrag och ni kan naturligtvis nominera även de personer som sitter i valberedningen för denna period.

 

Styrelsens sammansättning år 2017-2019:

Ordförande

Ami Hommel, Veberöd

2012-2019, ordförande sen 2015

Vice ordförande

Oili Dahl, Stockholm

2015-2021, vice ordf. sen 2017

Ledamöter:

Ewa Andersson, Ronneby

2015-2019

 

Anna Forsberg, Lund

2017-2019

 

Lilas Ali, Göteborg

2017-2021

 

Per Enarsson, Jönköping

2012-2021

 

Marit Silén, Uppsala

2015-2021

 

Karin Bölenius, Umeå

2017-2021

 

Ingrid Wåhlin, Ålem

2015-2019

 

Revisorer år 2017-2019:

Revisorer:

Elisabeth Welin Henriksson
Stockholm

Suppleant 2012-2015
Ordinarie 2015-2019

 

Janeth Leksell
Falun

Suppleant 2015-2016
Ordinarie revisor sedan 15/9 2016-2019

Revisorssuppleanter:

Berit Sunde – 1:e suppleant
Stockholm

2015-2019

 

Elisabeth Bo Sparén
Stockholm

2017-2019

inget formulär är valt