Nominering till styrelsen för DSF Sverige

Det är nu dags att nominera styrelseledamöter inför Distriktssköterskeföreningen i Sveriges årsmöte den 5 maj 2023. Du som medlem kan nominera någon annan medlem eller dig själv till en plats i styrelsen. Den nominerade ska vara tillfrågad. Arbetet i styrelsen är både inspirerande, viktigt, lärorikt och framför allt roligt. Siste dag för nominering är 20 april 2023. Vid intresse kontakta valberedningen:

Varje medlem eller lokal förening kan nominera personer som:

 • Ledamöter i styrelsen
 • Revisorer

Distriktssköterskeföreningens styrelse omfattar för närvarande:

 • 6 ledamöter samt Ordförande, med mandattid om 2 år
 • Revisorer väljs årligen

Kriterier för nominering till DSF styrelse och övriga förtroendeuppdrag är att man är:

 • Medlem i DSF
 • Har ett stort engagemang i yrkesprofessionella frågor

Maila nomineringen till valberedningen

 

Valberedningen behöver veta:

 • Namn på den nominerade
 • Adress till den nominerade
 • Telefonnr till den nominerade
 • E-post till den nominerade
 • Arbetsplats där den nominerade arbetar
 • Tilll vilken post personen nomineras (styrelseledamot eller revisor)
 • Motivering till nomineringen
 • Om den nominerade är vidtalad
 • Namn på dig som nominerat
 • E-post till dig som nominerat

 

Välkomna med era nomineringar!!

Valberedningen DSF Sverige