Nominera till valbara poster vid Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2019

Valen äger rum vid föreningsstämman 11 juni 2019. Sektioner och nätverk kan nominerar de personer som ni vill se som förtroendevalda i SSF´s styrelse och som revisorer för verksamheten. Du kan även som enskild medlem i Svensk sjuksköterskeförening nominera personer till valbara platser. Samtliga medlemmar och studerandemedlemmar i SSF utom associerade medlemmar, är valbara till uppdrag i Svensk sjuksköterskeförening.

Valbara uppdrag i samband med föreningsstämman 2019:

Ordförande 4 år

3 styrelseledamöter 4 år

2 revisorer och 2 revisorssuppleanter 2 år

OBS! Det är viktigt att ni även lämnar in nomineringar på de ledamöter som redan sitter i styrelsen men vars mandatperiod löper ut och som ställer upp för omval!

För mer information och nomineringsblankett gå till swenurse.se

inget formulär är valt