Nikola lanserar ny webutbildning om katetrar och kateterskötsel

Nikola (nikola.nu) lanserar nu en ny webutbildning om katetrar och kateterskötsel. Syftet med den nya sajten är att ge ökad kunskap kring behandling med urinkateter, främst hos patienter och anhöriga men även hos vårdpersonal som arbetar med urinkatetrar.

kateterfakta.nu

inget formulär är valt