Nationellt vårdprogram prostatacancer på remiss

Remissversionen av vårdprogrammet hittar ni på cancercentrums hemsida under Vårdprogram remissrunda 1. 

Maila era synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 10 maj så sammanställer vi och skickar in svaren.

Remiss 1 går till professionen för synpunkter på det medicinska innehållet; regionala vårdprocessgrupper/arbetsgrupper/nätverk, specialistföreningar för läkare och sjuksköterskor, yrkesorganisationer, patientföreningar.