Nationell utvecklingskonferens Hälsa Vård Omsorg

Konferensen vänder sig till alla med intresse för att utveckla den framtida välfärden och skapa en hälsa för alla. Det är den första gemensamma konferensen för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens alla verksamheter och blir en viktig mötesplats för förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner samt brukare, patienter och studenter.

Konferensen äger rum i Göteborg den 3-4 november 2020 och nu finns det möjlighet att bli en del av programmet.