Motioner till årsmötet

 

Distriktssköterskeföreningens årsmöte äger rum den den 20 april 2024 kl 11.00-11.45. Nu har du som är medlem i DSF möjlighet att skicka in en motion till årsmötet och därigenom påverka vilka frågor föreningen ska ha en uppfattning om och arbeta med det kommande året.

Har du förslag på frågor som du tycker är viktiga för föreningen att arbeta med skickar du in motionen till oss genom att kort motivera ditt förslag och avsluta med vad du anser att föreningen ska fatta beslut om. Motionen måste vara DSF tillhanda senast den 29 februari, 2024.

Skicka in din motion genom att maila till dsfsverige@gmail.com

Vi behöver veta:

  • Ditt namn
  • Om du är medlem
  • Din e-postadress
  • Din motion samt motivering

Eller fyll i nedan formulär.