Region Stockholms läkemedelskommitté bjuder in till:

 

Kloka listan forum 2020

Tjugotalet av våra främsta experter föreläser om läkemedelsbehandling
och nyheter i Kloka listan 2020.

 

Datum: Onsdagen den 22 januari 2020, kl 09.00 – 16.30.
Samling med registrering och kaffe från kl 08.30

Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6, Solna

Målgrupp: Primärvårdsläkare, men alla läkare och sjuksköterskor med intresse för
läkemedelsfrågor är välkomna

 

Anmälan: Senast 14 januari, 2020. Via nätet: www.janusinfo.se/fortbildning