Årsmöte DSF Stockholm 2021

 

Distriktssköterskeföreningen Stockholm bjuder härmed in till årsmöte 2021. Som ett resultat av rådande pandemi kommer mötet att hållas i digital form via Teams.  Länken kommer att skickas ut som en inbjudan via mail några dagar före mötet till de som anmäler sig.

 

Varmt välkomna önskar Stockholmsstyrelsen!

 

Datum: 25 mars klockan 18:30-21:00

Plats: Länk via Teams

Anmälan: Via epost

dsf.stockholm@gmail.com

 

Agenda

 

18:30-18:45 Öppnande av mötet och föreningsinformation: Ordförande Elisabeth Bos Sparén

18:45-19:00 Attends: Förevisning av ny digital plattform

19.00 -19:30 Föreläsning: ”Äldre och mångsökare inom primärvården” av Distriktssköterska tillika Specialistsjuksköterska inom vård av äldre Kristina Johansson från Capio VC Lidingö

19.30–20.30 Årsmöte (Dagordning kommer att läggas ut på hemsidan)

20:30-21:00 Övriga frågor

 

Välkomna!

 

Styrelsen i DSF Stockholm