Höstmöte DSF Stockholm

Norrlandsgatan 11, 4 tr

Torsdag 18 oktober kl 17-21

17-18 Fika, tipsrunda & mingel med utställare

Kl 18-18:15 DSF-info

Kl 18:15-18:30  Annica Lagerin föreläser om sin avhandling ”Exploring Care for Older People: District Nurses Experiences and Clinical Practice”.  

Kl 18:30-20 Ylva Nork, Enhetschef, Mottagningen för Alkohol&hälsa, Riddargatan1, föreläser om ”Alkohol en fråga för oss i vården – rådgivning och kort behandling av alkoholberoende/riskbruk i primärvården”

Kl 20-21 Middag

Anmälan sker här senast 11 oktober. Kostnadsfritt för DSF Stockholms medlemmar.

OBS! Vi debiterar 300 kr för avbokningar efter 11 oktober, vi värnar om medlemmarnas pengar!

VARMT VÄLKOMNA önskar styrelsen!