Här är Östergötlands lokalförenings styrelse.


 

Ordförande

Marie Johansson


 

Vice ordförande

Katarina Naess


 

Sekreterare

Susanne Petersson


 

Kassör

Åsa Lindberg


 

Ledamot

Annika Svensson


 

Ledamot

Britt Strömbäck

Suppleant 

Sandra Johansson

Suppleant

Maria Silvegrim

Här kan du skicka ett meddelande till styrelsen för Östergötlands lokalförening