Ordförande

Jag heter Bodil Edvardsson och bor i Gemla. Blev färdig sjuksköterska 1986 och vidareutbildade mig till Distriktssköterska i Kalmar 1994-1995. Jag har arbetat i primärvård, studenthälsovård och utbildat undersköterskor. Nu arbetar jag i Region Kronoberg som utbildningsledare och asylsamordnare.

073-8191610, bodiligemla@gmail.com

 

Sekreterare

Jag heter Kerstin Ekholm och blev färdig distriktssköterska i december 2010. Jag jobbar på Capio Vårdcentral Hovshaga i Växjö. Vi har lite mer 11000 listade patienter. Jag har jobbat där i lite mer är 7 år. Mestadels arbetar jag med äldre och gör demensutredningar och vi kommer snart att starta upp en äldremottagning.

Jag jobbar också som rökavvänjare och är fackligt förtroendevald för vårdförbundet samt skyddsombud.

 

 

Kassör

Mitt namn är Linda Rydström och jag var färdig distriktssköterska i december 2013. Jag arbetar på vårdcentralen i Ryd, där jag mest är på distriktssköterskemottagningen och har huvudansvar för våra sårpatienter men är också inkontinenssjuksköterska och studerandeansvarig.

Ledamot 

Mitt namn är Ann Hjerpe och jag blev distriktssköterska 2012. Sedan dess har jag arbetat på Vårdcentralen Dalbo, Växjö, där jag ansvarar för inledande hälsoundersökningar av nyanlända men arbetar även med tele-q och på distriktssköterskemottagningen. i fyra år har jag också arbetat med Hälsoskola där vi har gruppträffar för nyanlända personer med uppehållstillstånd. Vid dessa träffar pratar vi bl.a. om hälsosamma levnadsvanor.

Ledamot 

Jag heter Marianne Bengtsson och blev färdig distriktssköterska 2008. Tidigare arbetade jag som skolsköterska men nu är jag på barnavårdscentralen på Vårdcentralen Teleborg i Växjö.

Ledamot

Ingegerd Petersson

 

Ledamot

Mitt namn är Monika Brentel. Jag har varit distriktssköterska sedan 1982 och har under alla år varit anställd i landsting/region. Under sju år var jag förtroendevald för Vårdförbundet och arbetade då kliniskt enbart under sommarmånaderna. Mina arbetsuppgifter på vårdcentralen handlar numera i huvudsak om att bedriva distriktssköterskemottagning och diabetesmottagning. Utöver vårdcentralsarbetet, har jag också ett uppdrag som patientsäkerhetssamordnare i regionen.