Ordförande

Jag heter Bodil Edvardsson och bor i Gemla. Blev färdig sjuksköterska 1986 och vidareutbildade mig till Distriktssköterska i Kalmar 1994-1995. Jag har arbetat i primärvård, studenthälsovård och utbildat undersköterskor. Nu arbetar jag i Region Kronoberg som utbildningsledare och asylsamordnare.

073-8191610, bodiligemla@gmail.com

 

Sekreterare

Jeanette Eriksson, jobbar på vårdcentralen Ryd och Tingsryd som Bvc sköterska. Blev färdig Distriktssköterska 1994 på Karolinska i Stockholm. Jobbat inom äldrevården, först privat sedan kommunalt, Kriminalvården, Ungdomshem, Yrkesärskolegymnasium som Distriktssköterska/ Skolsköterska.

Var en sväng på ögonkliniken på Hudiksvalls sjukhus. Jobbade uppe i Sundsvall och Hassela som samordningschef för hemsjukvården. Flyttade till Småland 2001 jobbade i Gemla på hemsjukvården, fick mitt nuvarande jobb på Barnavårdscentralen Ryd 2003

Jag är vårdcentralernas familjeombud, vilket innebär att jag ska vara bollplank och stöttande för personalen vid ev. orosanmälningar

 

Kassör

Mitt namn är Linda Rydström och jag var färdig distriktssköterska i december 2013. Jag arbetar på vårdcentralen i Ryd, där jag mest är på distriktssköterskemottagningen och har huvudansvar för våra sårpatienter men är också inkontinenssjuksköterska och studerandeansvarig.

Ledamot 

Maria Boström. Blev klar distriktssköterska 2015, gick på LNU

Har yrkestitel distriktssköterska, jobbar nu som resursperson i sår och sårbehandling. Riktar mig mot primärvård och jobbar med forskning, utveckling och utbildning inom området sår.

Min avdelning heter Allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK).

Ledamot 

Madelene Pilkvist