Halland

Välkommen till Distriktssköterskeföreningen i Halland!

Distriktssköterskeföreningen i Halland år en frivillig sammanslutning av sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska. Distriktssköterskeföreningen är politiskt och religiöst obunden. Vi vill bevaka och främja medlemmarnas gemensamma intressen genom,

  • Att medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande.
  • Att främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområde.
  • Att samverka med Distriktssköterskeföreningen i Sverige och Vårdförbundet.
  • Att samverka med Distriktssköterskor i andra regioner
  • Att samverka med andra organisationer, intresseföreningar och nätverk inom verksamhetsområdet.

För medlemmar anordnas årsmöte på våren och medlemsmöte på hösten. Det kan även förekomma mingelkvällar med föreläsare eller annan rolig aktivitet. Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka distriktssköterskans framtid. Vi är viktiga och vi behövs i framtidens vård

Välkommen att bli medlem i Distriktssköterskeföreningen i Halland

Medlemsavgift 300kr/år

Pensionär 150kr/år

Studerande till Distriktssköterska 0kr det första studieåret

Önskas kontakt med oss i Styrelsen, vänligen maila dsfhalland@gmail.com