Höstmöte stundar den 27 oktober kl. 17.30 i Klingersalen Masthuggskyrkan.

Inom kort kommer information om anmälan här.