”Låt oss sätta primärvårdens kvalitetssystem i arbete!”

Ur artikel i Dagens Medicin.

”Primärvård har en nyckelroll både i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Bred kompetens, kontinuitet och tillgänglighet är och förblir grundstenar för jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet.”

Artikeln är skriven av:

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
Cecilia Winberg, vice ordförande Fysioterapeuterna
Hanna Åsberg, ordförande Svensk förening för allmänmedicin, Sfam
Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Marina Tuutma, ordförande Svenska distriktsläkarföreningen
Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet
Ida Kåhlin, ordförande Sveriges arbetsterapeuter
Ina El-Sherif, ordförande i Distriktssköterskeföreningen
Sören Berg, pensionär, f d processledare Nationella kvalitetsregister

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.

inget formulär är valt