Lämna förslag på presentationer vid VFU-konferens

Varmt välkomna att skicka in förslag på presentationer till VFU-konferens 2018 i Karlstad. Det är Svensk sjuksköterskeförening   anordnar konferensen tillsammans med Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet (se bifogad fil). Senast 1 mars vill vi ha ditt abstrakt. Vi tar emot förslag på både grund- och avancerad nivå.

Vid frågor kontakta ing-marie.moegelin@swenurse.se, Svensk sjuksköterskeförening  eller cecilia.olsson@kau.se , klinisk lektor vid Sjuksköterskeprogrammet, Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet.

Inbjudan presentationsförslag VFU18

inget formulär är valt