Kunskapsunderlag Blåsdysfunktion

Nikola har tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) tagit fram ett lättillgängligt kunskapsunderlag kring Blåsdysfunktion. Kunskapsunderlaget kommer att spridas tillsammans med SSF.

Kunskapsunderlag Blåsdysfunktion.