Kongress 2019

Den 24-25 maj höll Distriktssköterskeföreningen i Sverige sin kongress och 60 års jubileum med årsmöte på Vår Gård. Här finner du information kring evenemanget.

inget formulär är valt