Jämlik vård och hälsa – att utmana normer

En konferensdag för dig som är sjuksköterska och vill utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för en mer jämlik vård och hälsa. Konferensen äger rum den 6 december på Högskolan Väst i Trollhättan och arrangeras av Svensk sjuksköterskeförening i samverkan med Högskolan Väst och Distriktssköterskeföreningen.

Läs mer information samt anmälan här.